ACO ShowerDrain

ACO - Wij zorgen voor de afwatering Douchegoten, roostergoten, afscheiders, goten, putten
ACO ShowerDrain - Producten ACO ShowerDrain - Inspiratie ACO ShowerDrain - Installatie ACO ShowerDrain - Downloads ACO ShowerDrain - Verkooppunten ACO ShowerDrain - Home
ACO ShowerDrainPrivacy

Privacyverklaring

ACO B.V., gevestigd aan Edisonstraat 36 7006RD Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ACO B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uzelf of uw werkgever deze aan ons verstrekt, waaronder ook artikelen of andere zakelijke publicaties in de media of social media. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, titels
 • Geslacht - Geboortedag
 • Bedrijf/instelling
 • Functie- naam/type
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u (actief) verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of door deze op zakelijke social media (LinkedIn) te publiceren.

Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ACO B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van promotie uitingen zoals onze nieuwsbrief
 • U uit te kunnen nodigen voor beurzen of evenementen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
ACO B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ACO B.V.) tussen zit. ACO B.V. gebruikt een CRM systeem voor het verwerken van inkomende- en uitgaande correspondentie en het vastleggen van (telefonische) notities door onze medewerkers over projecten waarin (potentieel) ACO producten kunnen worden verwerkt, alsmede de bij deze projecten (direct of indirect) betrokken partijen (/personen). Het gebruik van deze data heeft primair betrekking op het project en secundair de relatie die ACO met betreffende partij onderhoud.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij streven ernaar continu een actueel relatiebestand in ons CRM systeem te hebben. Voor relaties/ personen waar geen actief contact meer mee wordt onderhouden geldt een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
ACO B.V. verstrekt uitsluitend contactgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ACO B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij gebruiken Google analytics cookies _utma, _utmb, _utmc, _utmt and _utmz, deze hebben een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACO B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ACO B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ACO B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor op tel. 0314 368 280 of via info@aco.nl.

Doetinchem 14 mei 2018


Producten Douchegoot selector Inspiratie Installatie Downloads Verkooppunten Privacy Sitemap Home