ACO ShowerDrain

ACO - Wij zorgen voor de afwatering Douchegoten, roostergoten, afscheiders, goten, putten
ACO ShowerDrain - Producten ACO ShowerDrain - Inspiratie ACO ShowerDrain - Installatie ACO ShowerDrain - Downloads ACO ShowerDrain - Verkooppunten ACO ShowerDrain - Home
ACO ShowerDrainACO ShowerDrain - Installatie Badkamerontwerp ACO ShowerDrain - Installatie Afdichting ACO ShowerDrain - Installatie Handleiding

Installatie

Doucheruimte layout


De belangrijkste keuze voor drempelloze doucheruimtes is een juist ontwerp van de afwatering. Niet alleen vanuit het oogpunt van vormgeving, maar ook technisch moet de gekozen oplossing passen bij de toegepaste tegel en het mogelijke vloerafschot in de badkamer. ACO ShowerDrain biedt naast de traditionele afvoerputten, waar een 4-zijdig afschot nodig is, ook de mogelijkheid voor het toepassen van een douchegoot. Hierbij hoeft het geadviseerde afschot van 2% slechts in één richting gemaakt te worden. Om dit ook in het tegelwerk van de vloer visueel mooi op te lossen heeft ACO de ShowerStep ontwikkeld. Met name bij een groter formaat tegels of natuursteen is een douchegoot de ultieme oplossing.   ACO ShowerDrain Doucheruimte layout

Afvoercapaciteit van
doucheputten en -goten

Bij de keuze voor een doucheafvoer in de vloer moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid af te voeren water. Deze wordt bepaald door de maximale capaciteit van de toegepaste douchegarnituur en watervoorziening (douchekop, (thermostaat)kraan, boiler/ketel). Een gemiddelde waarde voor de hoeveelheid af te voeren water in een douche is 0,15 l/s, en 70% van de douchekoppen zal niet meer dan 0,3 l/s leveren. De NEN-EN 1253-1 bepaalt dat de minimale capaciteit van een vloerafvoerput/goot met een Ø 50 aansluiting, 0,8 l/s moet zijn. Deze waarde wordt echter bepaald bij een wateropstand van 20 mm boven het rooster (zie figuur onder). Bij afvoerputten met een 4-zijdig afschot in de vloer is dit theoretisch mogelijk, maar  

praktisch (zeker in sanitaire ruimtes) niet wenselijk. In deze brochure wordt daarom voor douche-goten/putten verwezen naar drie waarden voor de afvoercapaciteit;

De capaciteit, in het geval van plaatsing van een douchegoot tegen de achterwand, is hoger dan bij plaatsing in de entree.
Overschietend water moet in dit laatste geval vermeden worden (zie figuur onder).

  Afvoercapaciteit van  doucheputten en -goten  
Afvoercapaciteit getest volgens NEN-EN 1253-1

Afvoercapaciteit getest volgens NEN-EN 1253-1
  Installatie tegen de achterwand
(5 mm wateropstand)

Installatie tegen de achterwand  (5 mm wateropstand)
  Installatie bij entree
(zonder overschietend water)

Installatie bij entree  (zonder overschietend water)
 


Noot:
Er dient acht op te worden geslagen dat de afvoer-capaciteit niet beperkt wordt door onvoldoende afschot in de leiding en/of verhoogde leidingweerstand door grote leidinglengte of te veel bochten in het leidingwerk. Vraag bij twijfel een erkend installateur om advies.

Producten Douchegoot selector Inspiratie Installatie Downloads Verkooppunten Privacy Sitemap Home